съмнявам се

to doubt

verb


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

 • съмнявам се — гл. усъмнявам се, подозирам, не ми вдъхва доверие, не ми се вярва, не ми е за вярване, не вярвам, имам съмнение гл. колебая се, не се решавам, двоумя се, страхувам се, не се доверявам гл. нямам доверие, боя се …   Български синонимен речник

 • боя се — гл. страхувам се, плаша се, изпитвам страх, обзет съм от страх, опасявам се, треперя от страх, изпадам в страх, уплашен съм, ужасявам се, страх ме е, не ми стиска, имам страх, бера страх, изплашвам се гл. разтрепервам се, побоя вам се, безпокоя… …   Български синонимен речник

 • двоумя се — гл. колебая се, раздвоен съм, намирам се на кръстопът, питам се, поколебавам се, не се решавам, клатушкам се гл. страхувам се, боя се, не се осмелявам, страх ме е гл. съмнявам се гл. разколебавам се, проявявам неувереност, проявявам нерешителност …   Български синонимен речник

 • заподозирам — гл. подозирам, допускам, предполагам, усъмнявам се, съмнявам се, имам съмнение, не се доверявам, опасявам се …   Български синонимен речник

 • имам съмнение — словосъч. съмнявам се, усъмнявам се, подозирам, не ми вдъхва доверие, не ми се вярва, не ми е за вярване, не вярвам словосъч. колебая се, не се решавам, двоумя се, страхувам се, не се доверявам …   Български синонимен речник

 • колебая се — гл. поколебавам се, двоумя се, питам се, съмнявам се, лутам се, намирам се на кръстопът, блуждая гл. страхувам се, не се решавам, не се осмелявам, смущавам се гл. люшкам се, не съм стабилен, люлея се, кандилкам се гл. варирам, отклонявам се гл.… …   Български синонимен речник

 • не вярвам — словосъч. съмнявам се, нямам доверие, подозирам, страхувам се, боя се …   Български синонимен речник

 • не се решавам — словосъч. колебая се, двоумя се, съмнявам се …   Български синонимен речник

 • нямам доверие — словосъч. съмнявам се, подозирам, не вярвам, страхувам се, боя се …   Български синонимен речник

 • опасявам се — гл. боя се, страхувам се, плаша се, дострашава ме, идва ми страх, обзема ме страх, обхваща ме страх, уплашвам се, изплашвам се, имам страх, страх ме е, изпадам в страх, треперя, треперя от страх, безпокоя се гл. не смея, колебая се, двоумя се,… …   Български синонимен речник

 • подозирам — гл. допускам, предполагам, заподозирам, усъмнявам се, съмнявам се, имам съмнение, не се доверявам, опасявам се гл. нямам доверие, не вярвам, страхувам се, боя се …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.